Zalety i wady transportu drogowego

Nieodłącznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw jest wymiana handlowa. Nie tylko wymiana kapitałowa, ale głównie należy myśleć o wymianie towarów i usług. Muszą one zostać dostarczone od producenta do sprzedawcy detalicznego, a następnie do klienta. Towary pokonują tak zwany łańcuch dostaw. W jaki sposób ? Głównie jest to transport drogowy.
Tego rodzaju transport ma zarówno wady jak i zalety. Przede wszystkim jest to dostawa bezpośrednio od punktu wyjściowego do docelowego miejsca. Poza tym, nawet wykorzystując inne rodzaje transportu, musimy wziąć pod uwagę dostawę towarów np. na prom. Dzięki silnie rozbudowanej sieci dróg najlepszym rozwiązaniem staje się właśnie transport samochodowy. Jeśli zwrócimy uwagę na czas dostawy towarów, to okazuje się, że transport drogowy jest również bardzo dobrym rozwiązaniem ze względu na swoją szybkość.
Niestety transport drogowy ma także pewne wady. Z powodu emisji spalin wpływa negatywnie na stan środowiska i zwiększenie ilości zanieczyszczeń. Poza tym należy mieć na uwadze fakt, że stan wielu dróg nie jest zadowalający, co spowalnia ruch lub jest powodem powstawania korków.
Transport drogowy mimo swoich wad jest rodzajem transportu dominującym w wymianie handlowej zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Bagażówka Bydgoszcz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.darowizna.waw.pl